svět

Petr Nevyhoštěný

svět se točí nějak divně
nemyslíte?

všichni pijeme
asi abychom srovnali
náklon Země

a kouříme
když nám láska
v srdci nehoří

všude kolem
chodí netvoři
a kousek netvora
je i ve mně

lidské sémě
rozséváme po okolí
s jistotou
že nevyroste z toho nic

jen vzrušující zakončení veselic

penis a vagína
proč když mají se vidět
většinou se zhasíná

* * *

svět se točí nějak divně

všichni oplýváme tak
ušlechtilými cíly —
jen když vidíme tu cestu
ztrácí se nám síly

ach ty zkratky

zkratky přes příkopy a ploty
přes bažiny a jiné hmoty
ztracené boty
ztracené směry

ukažte mi člověka
bez krádeže
bez nevěry
lži
čistého

všichni si táhneme bláto na nohou
které už nejdou umýt

můžeme si
stále ještě
tu naši cestu
užít?

* * *

svět se točí nějak divně

myslím
že slova svět
a paradox
měla by být ve slovníku
vedena jako synonyma

svět mi totiž paradox
velmi často připomíná

je to hlína
a život na ní

a velkou daní
co musíme platit
za život
starostmi svými
je to
že musíme ho žít
i se všemi ostatními


↵ Obsah